Precioak 2018-19

Prezioak Cec bazkidea:

 • Sakugela: 9,50 € – Pentsio erdia: 27,20
 • Logela: 14,60 € –  Pentsio erdia: 32,00
 • Picnic: 8,20
 • afaria: 10,90

Prezioak mendiko federatua :

 • Sakugela: 12,50 € –  Pentsio erdia: 34,00
 • Logela: 18,50 € – Pentsio erdia: 40,00
 • Picnic: 8,20
 • afaria: 13,50

Prezioak normala:

 • Sakugela: 13,80 € –  Pentsio erdia: 35,50
 • Logela: 19,80 € – Pentsio erdia: 41,50
 • Picnic: 8,20
 • afaria: 13,50

I.V.A Sartua.

Centre Excursionista de Catalunya
Carros de Foc