Preus 2018-19

Preus pels Socis del Centre Excursionista de Catalunya:

 • Mansarda: 9,50 € – en Mitja pensió: 27,20
 • Habitació: 14,60 € – en Mitja pensió: 32,00
 • Pic-nic: 8,20
 • Sopar: 10,90

Preus pels Federats “Muntanya”:

 • Mansarda: 12,50 € – en Mitja pensió: 34,00
 • Habitació: 18,50 € – en Mitja pensió: 40,00
 • Pic-nic: 8,20
 • Sopar: 13,50

Preus normals:

 • Mansarda: 13,80 € – en Mitja pensió: 35,50
 • Habitació: 19,80 € – en Mitja pensió: 41,50
 • Pic-nic: 8,20
 • Sopar: 13,50

I.V.A Inclòs.

Centre Excursionista de Catalunya
Carros de Foc